Forma

FormaKonsument może odstąpić od umowy przez złożenie stosownego oświadczenia. Jego forma może być dowolna, ale dla celów dowodowych najlepiej uczynić to na piśmie.
Warto pamiętać!

Oświadczenie można sformułować samodzielnie, można też skorzystać z gotowego formularza.

Sprzedawcy, którzy dopuszczają złożenie odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, np. przez stronę internetową, są dodatkowo zobligowani do potwierdzenia jego otrzymania – czyli np. do wysłania konsumentowi e-maila.
Podstawa prawna – art. 30 ustawy o prawach konsumenta

Your Europe