O portalu

O projekcie25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednoliciła prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej.

Aby przybliżyć konsumentom oraz przedsiębiorcom wszystkie istotne zmiany Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował ten portal. Znajdują się na nim szczegółowe informacje na temat nowych przepisów oraz liczne przykłady ilustrujące poszczególne prawa i obowiązki. Opracowane zostały także broszury oraz ulotki, które udostępniono w zakładce „Filmy”. W publikacjach tych zawarto m.in. informacje na temat rodzajów umów i wynikających z nich zobowiązań stron, a także procesu reklamacyjnego. Dodatkowo zamieszczono formularze, z których można skorzystać np. przy odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Portal będzie stale rozbudowywany i poszerzany o kolejne treści, takie jak sekcja pytań i odpowiedzi oraz multimedia.

Zachęcamy do korzystania ze strony i poszukiwania dodatkowych informacji na temat zmieniających się regulacji prawnych i konsekwencji, jakie wynikają z ich wprowadzenia.