Opłata za formę płatności

Za skorzystanie z określonej formy płatności przedsiębiorcy nie wolno żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione z tego tytułu przez przedsiębiorcę.

Ważne

Dodatkowa opłata – np. za płatność kartą – nie może być wyższa od prowizji, którą uiści w związku z tym sprzedawca.

Podstawa prawna

art. 383Kodeksu cywilnego

© UOKiK 2014-2024
UOKiK - Prawa konsumenta
Skip to content