Odpowiedzialność sprzedawcy za przesyłkę

Odpowiedzialność sprzedawcy za przesyłkęJeżeli rzecz sprzedana ma być wysłana konsumentowi, to przedsiębiorca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym kupujący go otrzyma.
Ważne!

Sprzedawca nie może się uchylać od tej odpowiedzialności nawet wtedy, gdy do uszkodzenia przesyłki doszło z winy profesjonalnego przewoźnika (np. firmy kurierskiej), któremu powierzył dostawę.

Jeśli jednak przedsiębiorca nie miał wpływu na wybór przewoźnika, wygląda to inaczej. Kiedy to konsument decyduje i wybiera przewoźnika innego niż wskazany przez sprzedającego jako jedna z opcji, zwalnia go tym samym z odpowiedzialności za przesyłkę.

Przykład
Pan Andrzej kupił w e-sklepie odkurzacz i wybrał dostawę kurierem – jeden z wariantów wskazanych na stronie internetowej sprzedawcy. Jeśli w trakcie transportu przesyłka ulegnie uszkodzeniu, odpowie za to przedsiębiorca. Gdyby natomiast pan Andrzej poprosił kolegę o odbiór odkurzacza w sklepie (a sprzedający dopuścił taką możliwość) i znajomy przywiózł mu towar do domu, to ryzyko uszkodzenia podczas transportu ponosiłby konsument.
Podstawa prawna – art. 548 § 3 Kodeksu cywilnego