Odpowiedzialność za przesyłkę

Jeżeli sprzedana rzecz ma zostać wysłana konsumentowi, to przedsiębiorca odpowiada za niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia – do momentu, w którym kupujący ją otrzyma albo do momentu wydania rzeczy przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez konsumenta.

Sprzedawca nie może uchylać się od odpowiedzialności za przesyłkę, np. w regulaminie sklepu, nawet jeśli do jej uszkodzenia doszło z winy profesjonalnego przewoźnika, któremu powierzył dostawę.

Konsument odpowiada za przesyłkę jedynie w sytuacji, gdy sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez konsumenta – np. konsument wybrał list ekonomiczny lub wysłanie znajomego po odbiór osobisty, które to metody dostawy nie były wskazywane przez sprzedawcę. Sprzedawca ma wpływ na wybór przewoźnika zarówno wtedy, gdy sam go rekomenduje, jak i wtedy, gdy daje konsumentowi możliwość wyboru spośród kilku – wybranych przez sprzedawcę – metod dostawy. W tym przypadku odpowiedzialność przedsiębiorcy za przesyłkę trwa do momentu nadania listu ekonomicznego lub wręczenia rzeczy znajomemu który odbiera towar.

Przykład
Andrzej kupił w e-sklepie odkurzacz i wybrał dostawę kurierem – jeden z wariantów wskazanych na stronie internetowej sprzedawcy. Jeśli w trakcie transportu przesyłka ulegnie uszkodzeniu, odpowie za to przedsiębiorca. Jeśli Andrzej wyśle znajomego po odbiór odkurzacza, to ryzyko jego uszkodzenia poniesie osobiście. Podobnie będzie w przypadku wyboru kuriera, którego nie ma w ofercie dostawy sprzedawcy.

Ważne!

Jeżeli przesyłka została uszkodzona przez firmę kurierską, której sprzedawca powierzył dostawę, to konsument składa reklamację do sprzedawcy, który powinien dochodzić roszczeń od firmy kurierskiej.

Podstawa prawna

art. 548 § 3 Kodeksu cywilnego

“Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.”

© UOKiK 2014-2024
UOKiK - Prawa konsumenta
Skip to content