Odpowiedzialność za przesyłkę

Jeżeli sprzedana rzecz ma zostać wysłana konsumentowi, to przedsiębiorca odpowiada za niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia – do momentu, w którym kupujący ją otrzyma.

Sprzedawca nie może uchylać się od odpowiedzialności za przesyłkę, np. w regulaminie sklepu, nawet jeśli do jej uszkodzenia doszło z winy profesjonalnego przewoźnika, któremu powierzył dostawę.

Konsument odpowiada za przesyłkę jedynie w sytuacji, gdy samodzielnie wybierze sposób dostarczenia inny niż oferowany przez sprzedawcę – np. inny kurier niż proponowany przez sprzedawcę, wysłanie znajomego po odbiór osobisty. W tym przypadku odpowiedzialność przedsiębiorcy za przesyłkę trwa do momentu wręczenia paczki innemu kurierowi lub osobie odbierającej towar.

Przykład
Andrzej kupił w e-sklepie odkurzacz i wybrał dostawę kurierem – jeden z wariantów wskazanych na stronie internetowej sprzedawcy. Jeśli w trakcie transportu przesyłka ulegnie uszkodzeniu, odpowie za to przedsiębiorca. Jeśli Andrzej wyśle znajomego po odbiór odkurzacza, to ryzyko jego uszkodzenia poniesie osobiście. Podobnie będzie w przypadku wyboru kuriera, którego nie ma w ofercie dostawy sprzedawcy.

Ważne!

Jeżeli przesyłka została uszkodzona przez firmę kurierską, której sprzedawca powierzył dostawę, to konsument składa reklamację do sprzedawcy, który powinien dochodzić roszczeń od firmy kurierskiej.

Podstawa prawna

art. 548 § 3 Kodeksu cywilnego

© UOKiK 2014-2023
UOKiK - Prawa konsumenta
Skip to content