Umowy wyłączone

Umowy wyłączone

Uwaga!

Uprawnienia wynikające z ustawy o prawach konsumenta nie mają zastosowania do wszystkich transakcji.

Nie obejmują m.in. umów:

  • opieki nad dziećmi – np. z przedszkolem lub opiekunką;
  • dotyczących gier hazardowych – np. gry losowe, gry na automatach;
  • związanych z opieką zdrowotną – np. wizyta u dermatologa;
  • o imprezę turystyczną – np. wykupienie wycieczki w biurze podróży;
  • dotyczących usługi finansowej – np. o kredyt konsumencki – z wyjątkiem umów tego rodzaju zawieranych na odległość;
  • deweloperskich – np. zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego;
  • najmu pomieszczeń do celów mieszkaniowych.

 
Wobec tych kontraktów, np. w zakresie obowiązków informacyjnych czy sposobów ich rozwiązania, należy stosować przepisy szczególne.

Regulacje konsumenckie nie dotyczą także rzeczy ruchomych sprzedawanych w drodze egzekucji oraz postępowania upadłościowego.
Podstawa prawna – art. 3 i 4 ustawy o prawach konsumenta