Wyłączenia

Przepisy ustawy o prawach konsumenta nie mają zastosowania m.in. do umów:

  • opieki nad dziećmi – np. z przedszkolem lub opiekunką,
  • dotyczących gier hazardowych – np. gry losowe, gry na automatach,
  • związanych z usługą zdrowotną – np. wizyta u dermatologa, z wyjątkiem umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość – wówczas mają zastosowanie przepisy dotyczące odstąpienia od umowy, a także określone przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy,
  • o imprezę turystyczną – np. wykupienie wycieczki w biurze podróży,
  • dotyczących usługi finansowej – np. o kredyt konsumencki – z wyjątkiem umów tego rodzaju zawieranych na odległość,
  • deweloperskich – np. zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego,
  • najmu pomieszczeń do celów mieszkaniowych.

Wobec tych kontraktów, np. w zakresie obowiązków informacyjnych sprzedawcy czy sposobów ich rozwiązania, należy stosować przepisy szczególne.

Regulacje konsumenckie nie dotyczą także rzeczy ruchomych sprzedawanych w drodze egzekucji oraz postępowania upadłościowego.

Podstawa prawna

art. 3, 3a i 4 ustawy o prawach konsumenta

© UOKiK 2014-2024
UOKiK - Prawa konsumenta
Skip to content