Zgoda na dodatkową płatność

Zgoda na dodatkową płatnośćKonsument musi zostać poinformowany przez przedsiębiorcę o wszystkich opłatach związanych z zawieraną umową. Jeśli w grę wchodzą jakiekolwiek dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie – konsument musi się na to wyraźnie zgodzić jeszcze przed zawarciem transakcji.

Oznacza to, że zgoda nie może być domniemana – przedsiębiorcy nie wolno zakładać jej istnienia tylko na tej podstawie, że kupujący nie zgłosił sprzeciwu w tym zakresie.
Ważne!

Niedozwolone jest stosowanie w procesie transakcyjnym z góry zaznaczonych pozycji świadczących o zgodzie konsumenta na dodatkową płatność, np. domyślnie zaznaczonej opcji ubezpieczenia bagażu w przypadku zakupu biletu lotniczego. W takiej sytuacji konsument ma prawo żądać zwrotu uiszczonych opłat dodatkowych.
Podstawa prawna – art. 10 ustawy o prawach konsumenta