Zgoda na dodatkową płatność

Konsument musi zostać poinformowany przez przedsiębiorcę o wszystkich opłatach związanych z zawieraną umową.

Jeśli w grę wchodzą jakiekolwiek dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie, konsument musi się na nie wyraźnie zgodzić jeszcze przed zawarciem transakcji.

Oznacza to, że zgoda nie może być domniemana – przedsiębiorcy nie wolno zakładać jej istnienia tylko na tej podstawie, że kupujący nie zgłosił sprzeciwu.

Ważne

Niedozwolone jest stosowanie w ramach transakcji z góry zaznaczonych pozycji świadczących o zgodzie konsumenta na dodatkową płatność, np. domyślnie zaznaczonej opcji ubezpieczenia bagażu w przypadku zakupu biletu lotniczego. W tej sytuacji konsument ma prawo żądać zwrotu uiszczonych opłat dodatkowych.

Podstawa prawna

art. 10 ustawy o prawach konsumenta

© UOKiK 2014-2024
UOKiK - Prawa konsumenta
Skip to content