Prawo do informacji

Prawo do informacji to jedno z podstawowych uprawnień konsumenta.

Zakres i forma informacji, które sprzedawca ma obowiązek przekazać, zależą od sposobu zawarcia umowy – tradycyjny czy poza lokalem lub na odległość. Liczy się również to, czy do przekazania informacji dochodzi przed zawarciem umowy, czy też na późniejszym etapie.

W przypadku sprzedaży towarów oraz informowania o obniżkach cen przedsiębiorca musi udzielić określonych informacji niezależnie od formy zakupów.

Ważne

Każda informacja udzielana konsumentowi musi być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, a także nie może wprowadzać w błąd.

Dowiedz się więcej

© UOKiK 2014-2024
UOKiK - Prawa konsumenta
Skip to content