Prawo do informacji

Prawo do informacjiPrawo do informacji to jedno z podstawowych uprawnień konsumenta. Zakres i forma informacji, które sprzedawca jest zobowiązany przekazać, zależą od sposobu zawarcia umowy (sprzedaż tradycyjna czy sprzedaż poza lokalem i na odległość). Liczy się również to, czy do ich przekazania dochodzi przed zawarciem umowy, czy też na późniejszym etapie. Dodatkowo w przypadku sprzedaży rzeczy przedsiębiorca musi udzielić określonych informacji niezależnie od formy zakupów. Każda informacja udzielana klientom kupującym musi być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, a także nie może wprowadzać w błąd.

Dowiedz się więcej:

  1. Sprzedaż rzeczy
  2. Sprzedaż tradycyjna
  3. Sprzedaż poza lokalem i na odległość