Informacje o obniżkach cen

Przedsiębiorca, który ogłasza promocję lub wyprzedaż, ma obowiązek poinfomować o obniżce ceny w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.

W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi – np. poprzez użycie zwrotu „obniżka”, „promocja”, „przecena”, „okazja” – obok informacji o aktualnej cenie należy zamieścić informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Jeżeli towar lub usługa są  w sprzedaży krócej niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie należy podać informację o najniższej cenie, która obowiązywała od rozpoczęcia sprzedaży do wprowadzenia obniżki.

W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie należy podać informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

Ważne!

Ten obowiązek informacyjny dotyczy sprzedaży stacjonarnej, internetowej oraz reklamy.

Podstawa prawna

art. 4 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług

© UOKiK 2014-2024
UOKiK - Prawa konsumenta
Skip to content