Sprzedaż towaru

W przypadku sprzedaży towarów, oprócz obowiązków informacyjnych związanych ze sprzedażą tradycyjną oraz odrębnie ze sprzedażą poza lokalem lub na odległość, sprzedawca ma obowiązek udzielenia jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim.

Muszą to być przede wszystkim następujące dane:

  • rodzaj towaru,
  • nazwa producenta lub importera,
  • znak bezpieczeństwa i zgodności,
  • informacje o dopuszczeniu do obrotu w Polsce,
  • określenie energochłonności (gdy rodzaj towaru na to pozwala) bądź inne dane, jeśli to konieczne.

Sprzedawca ma też obowiązek wyjaśnić – na żądanie kupującego – poszczególne postanowienia umowy.

Warto pamiętać

Podczas zakupów w sklepie stacjonarnym konsument powinien mieć zapewnione odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne, które pozwolą mu wybrać towar oraz sprawdzić jego jakość, kompletność i działanie. W tym celu może żądać np. włączenia urządzenia przez sprzedawcę.

Podstawa prawna

art. 5461 Kodeksu cywilnego

© UOKiK 2014-2024
UOKiK - Prawa konsumenta
Skip to content