Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Prawo do odstąpienia od umowy to tzw. prawo do zwrotu towaru. Umożliwia kupującemu zapoznanie się z towarem i namysłu, czyli rozważenia racjonalności zakupu. To uprawnienie nie przysługuje w sklepach tradycyjnych, w których zależy to wyłącznie od woli sprzedawcy.

Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 lub 30 dni.

Uwaga

Przedsiębiorca nie może przyjąć płatności przed upływem terminu odstąpienia od umowy w przypadku zawarcia umowy podczas wycieczki albo niezamówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo pokazu, chyba że pokaz został zorganizowany w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta na jego wyraźne zaproszenie.

Ważne

Konsument może również odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub umowy o świadczenie usług cyfrowych, gdy zostały one opłacone pieniędzmi lub danymi osobowymi konsumenta.

© UOKiK 2014-2024
UOKiK - Prawa konsumenta
Skip to content