Terminy

Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 lub 30 dni.

  • 30 dni  w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo podczas wycieczki,
  • 14 dni – w przypadku pozostałych umów, w tym zawartych przez internet, lub podczas umówionej wizyty akwizytora w domu konsumenta.

Umowa zawarta na odległość

Początek biegu 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, np. przez internet, zależy od charakteru transakcji:

  • umowa sprzedaży pojedynczego towaru – termin należy liczyć od otrzymania towaru przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną

Przykład
Paweł zamówił w e-sklepie telewizor, który otrzymał 10 września. Termin na odstąpienie od umowy upływa z końcem 24 września.

  • umowa sprzedaży obejmująca wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – początek terminu jest liczony od otrzymania przez konsumenta ostatniego towaru, partii lub części

Przykład
Paweł zamówił w e-sklepie dekoder i telewizor. Przedsiębiorca od razu wysłał dekoder, który konsument otrzymał 10 września. Telewizor został doręczony osobną przesyłką po kolejnych 7 dniach (tj. 17 września). Paweł może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na zakup obu produktów do końca 1 października.

  • umowa sprzedaży polegająca na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas – rozpoczęcie biegu terminu zależy od daty otrzymania przez konsumenta pierwszego towaru

Przykład
Małgorzata zamówiła półroczną prenumeratę drukowanej wersji miesięcznika. Pierwsze wydanie otrzymała 4 września. Od tej umowy może odstąpić przez 14 dni od otrzymania pierwszego wydania gazety, tj. do końca 18 września.

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa

Początek biegu terminu na odstąpienie od umowy poza lokalem przedsiębiorstwa (14 lub 30 dni) liczy się od dnia zawarcia umowy.

Przykład
15 marca Magdę odwiedził akwizytor. Wizyta nie była wcześniej umówiona. Magda zdecydowała się jednak zakupić od akwizytora sprzęt kuchenny. W tej sytuacji, może ona złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy do końca 14 kwietnia.

Ważne!

Jeżeli konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy, może skorzystać z tego uprawnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeżeli jednak w tym okresie sprzedający przekaże mu taką informację, to termin upływa po 30 dniach od momentu jej otrzymania.

Ważne!

Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie ma znaczenia to, że sprzedawca otrzyma je po upływie tego terminu.

Podstawa prawna

art. 27-29 ustawy o prawach konsumenta

© UOKiK 2014-2024
UOKiK - Prawa konsumenta
Skip to content