Zagadnienia ogólne

1. Czy sprzedawca może przenieść na konsumenta odpowiedzialność za przesyłkę wskazując np. w treści aukcji sformułowanie „List ekonomiczny jest nierejestrowany. Nie ponosimy odpowiedzialności za dostarczenie takiej przesyłki”? (🇳 NOWE)
2. Czy wiążący jest zakup przez stronę internetową, jeżeli nie ma przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego sformułowania?
3. Co to jest trwały nośnik?
4. Kiedy jestem konsumentem?
5. Czy kupując towar od osoby prywatnej jestem konsumentem?
6. Co oznacza wyraźna zgoda na dodatkową płatność za wykonanie umowy?
7. Czy do umów o najem i rezerwację miejsc parkingowych zawieranych przez internet stosuje się ustawę o prawach konsumenta?
8. Czy przedsiębiorca może dowolnie ustalać koszt połączenia ze swoją infolinią?
9. Czy przy zakupie biletu do teatru obowiązują mnie przepisy ustawy o prawach konsumenta?

Pozostałe kategorie: