Niezgodność towaru z umową czy gwarancja

Warunki dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową są określone w przepisach prawa, których przedsiębiorca nie może w żadnym zakresie zmieniać na niekorzyść konsumenta.

Wybór trybu niezgodności towaru z umową daje konsumentowi większą pewność posiadanych uprawnień i ułatwia dochodzenie roszczeń od przedsiębiorcy. Inaczej jest w przypadku gwarancji: zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy i uprawnienia konsumenta określa co do zasady sam gwarant.

Ważne!

Gwarancja trwałości, czyli gwarancja dotycząca zachowania funkcji lub parametrów towarów przez okres na jaki gwarancja została udzielona, nie może przewidywać warunków naprawy lub wymiany mniej korzystnych dla konsumenta niż w ramach niezgodności towaru z umową.

Z gwarancji warto skorzystać, jeżeli upłynął już termin odpowiedzialności sprzedawcy wynikający z niezgodności towaru z umową.

© UOKiK 2014-2024
UOKiK - Prawa konsumenta
Skip to content