Rękojmia

prawakonsumenta-uokik-gov-pl-jak-złozyc-reklamacje-w-ramach-rekojmiRękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.
Ważne!

Jeżeli konsument składa reklamację na podstawie rękojmi, podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca – i to do niego należy skierować pismo reklamacyjne.
Jego dane znajdują się m.in. na paragonie fiskalnym, który kupujący powinien – co do zasady – otrzymać wraz z towarem.

Rękojmia jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń. Przedsiębiorca nie może w żaden sposób odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów.
Warto pamiętać!

Rękojmią są objęte wszystkie towary konsumpcyjne.
Podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego

Wada towaru
Żądania konsumenta
Procedury reklamacyjne - Wymiana lub naprawa towaru
Procedury reklamacyjne - Obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy
Okres rękojmi
Forma złożenia reklamacji
Termin złożenia reklamacji
Termin rozpatrzenia reklamacji
Koszty reklamacji
Reklamacja montażu