Treści cyfrowe

dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka, nagrania wizualne lub e-książki). W przypadku dostarczania treści cyfrowej na trwałym nośniku (np. płycie CD, DVD) umowa uznawana jest za sprzedaż towaru konsumpcyjnego. Oddzielną kategorią (niesklasyfikowaną ani jako towar konsumpcyjny, ani jako usługa) są treści cyfrowe dostarczane w niematerialny sposób, np. przez pobranie[…]

Interoperacyjność treści cyfrowych

informacje określające wymagania sprzętowe i oprogramowanie komputerowe niezbędne do prawidłowego korzystania z treści cyfrowych. Mowa tu o wymaganiach, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć, takich jak właściwości karty graficznej pozwalające na obsługę gry komputerowej.

Funkcjonalność treści cyfrowych

różnego rodzaju ograniczenia techniczne w korzystaniu z treści cyfrowych (np. uniemożliwienie kopiowania na inny nośnik) lub inny sposób ich wykorzystania (np. do śledzenia zachowania w internecie).