ADR (alternative dispute resolution)

Alternatywne metody rozstrzygania sporów: bez udziału sądów powszechnych, przy pomocy niezależnych osób trzecich, czyli arbitra czy mediatora. Cechami charakterystycznymi postępowań tego typu są: rozluźnienie zasad formalnych w porównaniu z postępowaniem sądowym, szybkość postępowania, dobrowolność (wymagana zgoda obu stron na rozpatrzenie sprawy), mniejsze obciążenie finansowe dla stron postępowania.