Towar konsumpcyjny (produkt)

rzecz ruchoma, która podlega sprzedaży, np. owoc, stół, samochód.