Sprzedaż rzeczy

Sprzedaz rzeczyW przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (rzeczy ruchomych) oprócz obowiązków informacyjnych związanych ze sprzedażą tradycyjną oraz odrębnie ze sprzedażą poza lokalem lub na odległość sprzedawca ma obowiązek udzielenia jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim. Muszą to być przede wszystkim następujące dane:

  • rodzaj rzeczy;
  • nazwa producenta lub importera;
  • znak bezpieczeństwa i zgodności;
  • informacje o dopuszczeniu do obrotu w Polsce;
  • określenie energochłonności (gdy rodzaj rzeczy na to pozwala) bądź inne dane jeśli to konieczne.

Ponadto na żądanie kupującego, sprzedawca ma obowiązek wyjaśnić poszczególne postanowienia umowy.
Warto pamiętać!

Podczas zakupów w sklepie stacjonarnym konsument powinien mieć zapewnione odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne – pozwalające na wybór towaru oraz sprawdzenie jego jakości, kompletności i działania. W tym celu może żądać np. włączenia urządzenia przez sprzedawcę.
Podstawa prawna – art. 5461 Kodeksu cywilnego