Reklamacje

1. Czy to prawda, że nie będzie już wielokrotnych napraw towarów?
2. Czy to prawda, że w nowym prawie korzystniejsza dla konsumenta jest gwarancja, dokładniej regulująca terminy i sposób załatwienia sprawy?
3. Kiedy możemy mówić o usunięciu wady „niezwłocznie” i „bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta” dzięki któremu przedsiębiorca może uniknąć odstąpienia od umowy sprzedaży lub obniżenia ceny rzeczy wadliwej?
4. Co to jest wada istotna?
5. Co zyskuje konsument w związku ze zmianą niezgodności towaru z umową na rękojmię?
6. Co zrobić, gdy montaż/demontaż towaru jest droższy od ceny sprzedanego towaru?
7. Konsument skorzystał z prawa do naprawy rzeczy na podstawie gwarancji, ale pomimo naprawy usterka wystąpiła ponownie. Czy decydując się na reklamację z rękojmi konsument może traktować ją jako kolejną reklamację.
8. Czy producent, będący jednocześnie gwarantem, może odesłać konsumenta do treści dokumentu gwarancyjnego za pośrednictwem adresu strony internetowej wskazanego na karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu?
9. Czy producent może odesłać konsumenta do treści instrukcji obsługi produkowanego przez niego towaru (jeżeli jej załączenie jest potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem) za pośrednictwem adresu strony internetowej wskazanego na dołączonej do towaru karcie gwarancyjnej?

Pozostałe kategorie: