Funkcjonalność treści cyfrowych

różnego rodzaju ograniczenia techniczne w korzystaniu z treści cyfrowych (np. uniemożliwienie kopiowania na inny nośnik) lub inny sposób ich wykorzystania (np. do śledzenia zachowania w internecie).