Przed 25 grudnia 2014 r.

Sprzedaż konsumencka

Co to jest niezgodność towaru z umową? Jakie uprawnienia przysługują konsumentowi w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową?
Czym jest sprzedaż konsumencka?
Czy w przypadku stwierdzenia wady towaru można od razu odstąpić od umowy kupna?
Czym jest reklamacja towaru niezgodnego z umową?
Jakie obowiązki ma sprzedawca?
Czy można zwrócić towar zgodny z umową?
W jaki sposób można reklamować artykuły spożywcze?
Czy przy sprzedaży konsumenckiej można korzystać z uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji (określonych w Kodeksie cywilnym)?
Reklamuję towar, a sprzedawca nie chce go przyjąć i odsyła mnie do producenta, powołując się na warunki gwarancji – kiedy może to zrobić?
Czy można zwrócić towar przeceniony?
W jaki sposób mam złożyć reklamację (na piśmie, e-mailem, telefonicznie, ustnie w sklepie)? W jaki sposób przedsiębiorca ma mi odpowiedzieć i ile czasu ma na odpowiedź?
Jaki termin ma konsument na zawiadomienie sprzedawcy o wadzie towaru?
W jakim czasie sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego za wadliwy towar?
Nabyłem produkt, o którym sprzedawca zapewniał, że ma właściwości lecznicze, ale okazało się to nieprawdą. Co w takim przypadku mogę zrobić?
Czy brak paragonu oznacza, że nie mogę reklamować rzeczy, która ma wadę?
Czy można reklamować rzecz zakupioną w komisie?
Czy muszę udowodnić przedsiębiorcy, że rzecz, którą mi sprzedał, jest wadliwa?
Ile czasu przedsiębiorca może naprawiać towar? Czy czas naprawy przedłuża okres, w którym przedsiębiorca odpowiedzialny jest za wady towaru?
Reklamacja dzieła, które nie jest rzeczą ruchomą
Reklamacja usług wykonywanych na podstawie umowy zlecenie
Jaka jest różnica pomiędzy gwarancją a odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową? Czy gwarancja jest obowiązkowa?
Jak długo producent ma obowiązek produkować części do produkowanych przez siebie towarów?
Czy przedsiębiorca może odmówić przyjęcia reklamacji, gdy konsument nie dostarczy oryginalnego opakowania?
Czy przedsiębiorca musi używać oryginalnych części do usunięcia niezgodności towaru z umową, czy też może poprzestać na zamiennikach?
Towar został naprawiony, ale tak, że stracił swojej walory estetyczne. Czy mogę żądać zwrotu pieniędzy?
Zażądałem wymiany towaru niezgodnego z umową na nowy, a sprzedawca bez mojej zgody wysłał go do naprawy - czy może to zrobić?

Umowy zawierane na odległość/poza lokalem przedsiębiorcy

Kiedy dochodzi do zawarcia tzw. umowy na odległość, a kiedy poza lokalem przedsiębiorcy?
W jakim terminie konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość i w jakiej formie powinien to zrobić?
Jakie informacje przedsiębiorca jest zobowiązany podać konsumentowi do wiadomości przy zawieraniu umowy na odległość?
Czy mogę odstąpić w ustawowym terminie 10 dni od umowy kupna towaru z licytacji na portalu aukcyjnym (np. Allegro)?
Co mogę zrobić, gdy się okazuje, że przedsiębiorca, z którym zawarłem umowę, zawiesił lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej?
Czy mogę bez konsekwencji zwrócić zakupiony na raty towar z prezentacji? Co z kredytem?
Umowy o usługi finansowe
Czy mogę odstąpić od umowy w dziesięciodniowym terminie, jeśli jestem przedsiębiorcą, a zakup miał związek z prowadzoną przeze mnie działalnością?
Jaki termin ma sprzedawca na dostarczenie towaru zakupionego w sklepie internetowym?
Czy trzeba zapłacić za dostawę towaru niezamówionego?
Czy zapłacę karę finansową za odstąpienie od umowy na odległość?
Co mogę zrobić, jeśli po przyjściu towaru zakupionego na portalu aukcyjnym okaże się, że jest wadliwy lub nie jest zgodny z opisem, a minął już dziesięciodniowy termin na odstąpienie od umowy?