Obowiązki informacyjne

1. Czy wystarczy umieścić informacje wymagane przez ustawę w tematycznej zakładce na stronie internetowej?
2. Jakie informacje musi przekazać konsumentowi sprzedawca, jeżeli zawiera z nim umowę poprzez stronę internetową i wiąże się to z obowiązkiem zapłaty? Kiedy i jak te informacje powinny być przekazane?
3. Czy rozpoczęcie korzystania przez konsumenta z bezpłatnego serwisu internetowego dostępnego bez logowania (np. strona główna portalu), wymaga spełnienia obowiązków informacyjnych i potwierdzenia zawarcia umowy zgodnie z art. 12 ust. 1 oraz 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta?
4. Czy przycisk informujący o zakupie musi być oznaczony jako „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”?
5. Kiedy należy przekazać informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, polegającej na udostępnieniu katalogu z materiałami przeznaczonymi do korzystania przez dla użytkownika (np. dostęp abonamentowy do serwisu VoD)?
6. Jak przedsiębiorca może przekazać potwierdzenie zawarcia umowy na odległość i informację o zgodzie na dostarczanie treści cyfrowych, jeśli nie ma danych kontaktowych konsumenta (adresu email, numeru telefonu, adresu domowego)?
7. Jak przedsiębiorca powinien poinformować o funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony?
8. Czy sformułowanie „jeżeli są dostępne” dotyczące danych kontaktowych przedsiębiorcy, o których ma on obowiązek poinformować konsumenta, (art. 12 ust. 1 punkt 3) ustawy o prawach konsumenta) odnosi się również do adresu poczty elektronicznej?
9. Dlaczego jest tak dużo obowiązków informacyjnych przy sprzedaży na odległość?
10. Na jakich zasadach przedsiębiorcy będzie wymierzana grzywna za brak podania wymaganych ustawą informacji?
11. Czy w przypadku zakupów przez internet lub poza lokalem przedsiębiorcy sprzedawca musi wręczyć konsumentowi formularz odstąpienia od umowy, czy może tylko poinformować, że ma on do tego prawo?
12. Czy w przypadku umowy zawieranej na odległość przedsiębiorca dopełni obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta, wysyłając konsumentowi drogą mailową jeszcze przed wyrażeniem przez niego woli na zawarcie umowy regulamin sprzedaży np. w formie pliku PDF? Czy może zawrzeć formularz odstąpienia od umowy w regulaminie dostarczanym konsumentowi w formie pliku PDF?
13. Czy przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy, w ramach którego zawiera umowy sprzedaży i niezależne od nich umowy na świadczenie usług, np. wysyłania newslettera czy wystawiania opinii o sprzedawanych towarach, ma realizować obowiązki informacyjne, w tym informować o prawie do odstąpienia od umowy, odrębnie dla każdej z poszczególnych usług? Czy w opisanym przypadku znajdą zastosowanie wyłączenia z art. 38 pkt 13 oraz art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o prawach konsumenta?

Pozostałe kategorie: